Drevene hracky
Nejprodvanj

Kos ptk vyezan ze deva
Kos  ptk vyezan ze deva
Cena za 1ks. 202,-K
koupit

Nbytek pro panenky obvac pokoj, 5 dl
Nbytek pro panenky  obvac pokoj, 5 dl
Cena za 1ks. 606,-K
koupit

Paprika v devn pepravce, 10 ks
Paprika v devn pepravce, 10 ks
Cena za 1ks. 351,-K
koupit
0,- K T900 mini Truck - ervenoern

T900 mini Truck - ervenoern

T900 mini Truck - ervenoern

T900 mini Truck - ervenoern (Manhattam   Toy)

Jedinen, mal, modern stavebnicov model autka lze rozloit na 3 hlavn dly, stechu, disky a gumy. Vechny tyto dly mete kombinovat a skldat s ostatnmi modely stejné velikosti, co Vm umon postavit si autko podle Vaich pedstav, které me bt malé nebo velké, rzn barevné a zcela urit bude naprosto uniktn. Stavebnicové modely autek Automoblox zaujmou kadého. Malé dti s modely jezd a hraj si s nimi jako s autky. Vt dti modely skldaj a vytvej nov originln autka. A pro velké dti a dosplé maj modely Automoblox nezdka i vysokou sbratelskou hodnotu. I do kolekce malch model Automoblox Minis pin nov nklak T900 zcela erstv vtr. Na tomto stylovém trucku nechyb masivn chromovan maska chladie a nraznky, sportovn terénn obut na ptipaprskovch elektronovch kolech a drscké nlapy. T900 nyn stylov obohacuje rozmanité monosti vlastn pravy Vaich model celé série malch model Automoblox Minis.

Vce o produktech AUTOMOBLOX a registrace Vaeho nového autka na: www.automoblox.com

Ped pednm dtti odstrate vekeré obaly, chytky a visaky.

Tento produkt vyhovuje zcela i nad rmec poadavkm bezpenostnch norem EN71, a souasn také CPSIA nebo ASTM.

Nebezpe vdechnut - tato hraka obsahuje malé sti a je nevhodn pro dti do 3 let!

Vka (v cm): 4.5
ka (v cm): 7.0
Délka (v cm):
13.0
Dostupnost ihned-skladem.
Kd Cena Kus Pidat
55115 196,- K koupit
Zpt na vpis zbo